Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:45
5105 38c2 390

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

13:43
Reposted frombluuu bluuu
13:38
6918 6b53 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
13:38
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaa-antimatter a-antimatter
09:28
5180 0cf8 390
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianukot nukot
09:26
09:26
Reposted frombluuu bluuu
09:26
Reposted frombluuu bluuu
09:26
Reposted frombluuu bluuu
09:26
Reposted frombluuu bluuu
09:25
Reposted frombluuu bluuu
09:25
Reposted frombluuu bluuu
09:25
09:21
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:20
09:12
09:11
Reposted frombluuu bluuu
16:17
2342 eaba 390
Reposted fromluksfer luksfer viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:23
8141 32b6 390
Reposted fromcocomove cocomove viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:23
5253 d790 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl