Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:27
12:25
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabrzask brzask
17:04
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viamaddaleinee maddaleinee
17:02
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viasweetnothingg sweetnothingg
17:02
Posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromikhakima ikhakima viaalliwantisyou alliwantisyou
17:01
5210 c936 390
Reposted frommoai moai via12101992 12101992
16:59
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
16:58
9681 a7b4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viasoundaddicted soundaddicted
16:58
9612 968c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
16:57
8909 3b75 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viainspirations inspirations
16:57
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viainspirations inspirations
16:57
9843 cc11 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
16:56
9399 a15c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
16:56
3306 5584 390
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viascorpix scorpix
16:56
4640 f498 390
Reposted fromroxanne roxanne viascorpix scorpix
16:55
4619 c0e8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
16:55
1007 e107 390
Reposted frompastainmy pastainmy vialost-in-space lost-in-space
16:54
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand vialost-in-space lost-in-space
16:53
16:53
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl