Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:44
Reposted fromFlau Flau viaairumen airumen
17:06
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
16:59
4233 8c83 390
Reposted fromheroes heroes viascorpix scorpix
19:03
9425 7fe8 390
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:02
9262 97e3 390

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial vianukot nukot
19:00
5776 c7d1 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapffft pffft
18:59
Reposted fromgruetze gruetze vianukot nukot
18:57
6466 2c0d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
18:57
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
18:56
Reposted fromfelicka felicka viainspirations inspirations
18:56
5349 df31 390
18:56
18:55
18:55
Reposted frombluuu bluuu
19:01
Reposted frompffft pffft
17:54
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman vianawrocka nawrocka
17:54
Helene Delmaire (born 1987) - Cocon (2013, Oil on wood) (70 x 50 cm)
Reposted fromkfavart kfavart viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:54
1606 0ca2 390
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:53
9676 67f3 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viapffft pffft
20:04
6312 779e 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl