Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
16:25
Reposted frombluuu bluuu
16:14
Reposted frombluuu bluuu
20:37

hinducosmos: Himachal Pradesh, India.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamarlylee marlylee
20:35
3124 3816 390
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vianukot nukot
20:34
4298 576e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
20:34
3563 6460 390
Reposted fromzciach zciach viapffft pffft
20:34
20:31
2125 81f3 390
Reposted fromnewmaserati13 newmaserati13 viamarlylee marlylee
20:30
20:29
5211 37f3 390
Reposted fromantichris antichris viakuka kuka
20:28
20:28
11:56
Reposted frombluuu bluuu
11:55
18:37
7015 1969 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viamarlylee marlylee
18:37
6893 a7bd 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamarlylee marlylee
13:45
5105 38c2 390

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

13:43
Reposted frombluuu bluuu
13:38
6918 6b53 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter
13:38
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl