Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:28
3268 b119 390
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viainspirations inspirations
19:26
4816 faf0 390
19:26
9004 9cc7 390
19:25
8362 3ced 390
Reposted fromhagis hagis viakuka kuka
19:25
8245 abdb 390
Reposted fromhagis hagis viakuka kuka
19:24
8077 9e88 390
Reposted fromhagis hagis viakuka kuka
19:23
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe viainspirations inspirations
19:23
1003 593a 390

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
19:23
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viainspirations inspirations
19:22
1402 0b4a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
19:22

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viainspirations inspirations
17:55
Dawniej wierzyłam, że ludzie kształtują swój los i mają wpływ na swoją przyszłość. Każdy wybiera partnera, zawód i decyduje o tym jak ułoży mu się życie. Jednak istnieje coś potężniejszego od wolnej woli - podświadomość. Pod osłoną garniturów i za zamkniętymi drzwiami wszyscy ulegamy jednakowym pragnieniom, które bywają mroczne, złe i wstydliwe. Im dłużej kogoś obserwujesz, tym bardziej dochodzisz do wniosku, że nie jest tym za kogo się podaje. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Możemy być kimś innym.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
17:55
8696 5bda 390
Reposted fromfungi fungi viastarwars starwars
17:55
15:40
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazabka zabka
12:37
Reposted frombluuu bluuu
12:35
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaunmadebeds unmadebeds
12:33
5164 56d6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
12:31
2331 22d9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
12:30
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl