Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:22
1402 0b4a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
19:22

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viainspirations inspirations
17:55
Dawniej wierzyłam, że ludzie kształtują swój los i mają wpływ na swoją przyszłość. Każdy wybiera partnera, zawód i decyduje o tym jak ułoży mu się życie. Jednak istnieje coś potężniejszego od wolnej woli - podświadomość. Pod osłoną garniturów i za zamkniętymi drzwiami wszyscy ulegamy jednakowym pragnieniom, które bywają mroczne, złe i wstydliwe. Im dłużej kogoś obserwujesz, tym bardziej dochodzisz do wniosku, że nie jest tym za kogo się podaje. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Możemy być kimś innym.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
17:55
8696 5bda 390
Reposted fromfungi fungi viastarwars starwars
17:55
15:40
6373 6bd3 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazabka zabka
12:37
Reposted frombluuu bluuu
12:35
8590 66f2 390
Reposted fromkaiee kaiee viaunmadebeds unmadebeds
12:33
5164 56d6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
12:31
2331 22d9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
12:30
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
23:07
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaretro-girl retro-girl
23:06
2320 82c7 390
Reposted fromollardo ollardo viairmelin irmelin
22:58
6975 a477 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
22:58
0932 f599 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
22:58
6432 c73d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
22:57
0507 b018 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
22:53
6797 f61f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
22:53
3136 ed8f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
22:50
2974 3c22 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl