Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:29
7690 d150 390
fys
Reposted fromlooque looque viapffft pffft
20:29
0862 d698 390
Reposted fromscorpix scorpix
20:29
6298 60aa 390
Reposted fromrol rol viacynamon cynamon
20:28
3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viacynamon cynamon
19:59
0922 bc28 390
Reposted fromscorpix scorpix
19:59
20:10
6170 48a5 390
Reposted fromcarol91 carol91 viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:06
0198 93ae 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
12:48
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
12:48
Reposted frombeinthe beinthe viainspirations inspirations
12:48
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
12:29

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
12:29
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainspirations inspirations
12:29
6017 e8fc 390
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
12:28
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
12:28
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
16:32
9262 97e3 390

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:32
7703 4425 390
16:31
06:45
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl