Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:36
6354 12ea 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
17:41
19:44
19:44
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
19:44
1959 f698 390
Reposted fromfoodislove foodislove viainspirations inspirations
19:43
2220 8003 390
insult
19:42
19:41
Reposted frombluuu bluuu
19:39
6155 ad63 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viainspirations inspirations
17:49
5727 538f 390
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq vialost-in-space lost-in-space
17:49
3757 f2d7 390
17:49
Reposted fromgabor gabor viakuka kuka
17:47
6398 9504 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
17:46
6683 7a2d 390
Reposted fromslodziak slodziak viainspirations inspirations
23:10
0507 b018 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viathedogs thedogs
22:30
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
22:27
8040 1581 390
Reposted fromministerium ministerium viainspirations inspirations
22:26
8682 bd90 390

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

22:25
7535 e468 390
Reposted fromscorpix scorpix viainspirations inspirations
22:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl